Tísňová péče

Život 90

Adresa: Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kosařová
Telefon: 222 333 565
Linka důvěry – Senior telefon: 800 157 157
E-mail: jana.kosarova@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz


Cílová skupina: Senioři a pečující

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Subscribe to RSS - Tísňová péče