Sociální rehabilitace

BONA, o.p.s.

Podpora samostatného bydlení

BONA, o,p.s. poskytuje sociální službu Podpora samostatného bydlení na území hl. m. Prahy lidem s duševní poruchou za účelem zvyšování nebo udržení jejich schopností a dovedností potřebných k samostatnému bydlení v nechráněném prostředí.

Služba je realizována v rámci uzavření podnájemní smlouvy s Nadací Bona k objektu určenému k cvičnému samostatnému bydlení. Jedná se především o garsoniéry v ulici Pod Čimickým Hájem nebo o podnájem samostatného pokoje ve společné domácnosti. Smlouvy se uzavírají vždy na dobu určitou.

Rytmus

Osobní asistence

Služba osobní asistence je zaměřena na všestrannou podporu rodin s dětmi s těžším postižením, zejména pak na podporu integrace dětí s těžším postižením do běžného prostředí.

Pecička - klub pro děti

Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID) - humanitární občanské sdružení pomáhá vytvářet podmínky pro integraci zdravotně, sociálně a jinak znevýhodněných dětí a mládeže včetně jejich rodičů a prarodičů.

Zdravotní oblast pomoci se týká zejména chronických a civilizačních onemocnění - alergie, atopie, kožních a respiračních chorob. Sociální služby jsou určeny pro děti - z narušených či neúplných rodin, bez rodičů, s nezaměstnanými nebo příliš zaměstnanými rodiči, z dětských domovů, děti s problémy sociability, učení, komunikace.

Tyfloservis, o.p.s

Tyfloservis je systém terénní a ambulantní rehabilitace nevidomých a slabozrakých.
Nabízí individuální kurzy, ve kterých se klienti s těžkým zrakovým postižením učí prostorové orientaci s bílou holí, zvládnout každodenní činnosti v domácnosti (vaření, úklid, péče o oděvy apod.), čtení a psaní Braillova bodového písma, psaní na klávesnici PC, vlastnoručního podpisu, rehabilitaci zraku apod. Pomůžeme klientům s výběrem kompenzačních a optických pomůcek, poradíme jak je získat a proškolíme v jejich používání. Poskytujeme poradenství a zprostředkování dalších služeb.

Subscribe to RSS - Sociální rehabilitace