Průvodcovské a předčitatelské služby

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Průvodcovská a předčitatelská služba

Tyto služby umožňují nevidomým a slabozrakým lidem co největší samostatnost, usnadňují jim kontakt se společenským prostředím a pomáhají při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Subscribe to RSS - Průvodcovské a předčitatelské služby