Pečovatelská služba

Život 90

Adresa: Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kosařová
Telefon: 222 333 565
Linka důvěry – Senior telefon: 800 157 157
E-mail: jana.kosarova@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz


Cílová skupina: Senioři a pečující

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Sociální služby MČ Praha 12, středisko Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Kontaktní adresa a centrální místo pro poskytování informací

  • Olbramovická 703, 142 00 Praha 4, tel. 241713575, 241470055

Úřední hodiny pro veřejnost

  • denně v pracovní dny 7,30 – 18,00, přítomnost všech pracovníků zaručená vždy v pondělí a ve středu 7,30-15,30 hodin

Kapacita služby

  • 300 osob

Formy služby

  • terénní (úkony pečovatelské služby realizované v domácnostech klientů, dovoz obědů) denně, v pracovní dny, od 7,30 – 15,30 hod.

PROSAZ

Pečovatelská služba

Posláním pečovatelské služby občanského sdružení PROSAZ je poskytování terénní a ambulantní služby pečovatelská služba lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, na území hl. m. Prahy tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím prostředí.

Křižovnická pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Od 13. listopadu 2012 nejsme jen škola, ale i oficiálně registrovaný poskytovatel sociálních služeb. Naše školní pečovatelská agentura se jmenuje Křižovnická pečovatelská služba, protože nás při ní podporuje řád Křižovníků s červenou hvězdou, založený sv. Anežkou Českou.

Co děláme?
Navštěvujeme cca 25 seniorů a seniorek u nich doma – povídáme si s nimi, pomáháme jim při úklidu, vaření, nákupech, doprovázíme je…

Arcidiecézní charita Praha

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba umožňuje klientům, seniorům, aby mohli co nejdéle zůstat v důvěrně známém domácím prostředí. Využíváme k tomu pečovatelké úkony, například pomoc při zajištění chodu domácnosti, úklid či pomoc s nákupy. Při provádění jednotlivých úkonů se snažíme o poskytnutí takové míry podpory, která v maximální možné míře zachovává a rozvíjí schopnosti klienta a snižuje závislot na poskytované službě.  

PROSAZ

Osobní asistence

Posláním osobní asistence občanského sdružení PROSAZ je poskytování terénních služeb osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území hl. m. Prahy tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím prostředí.

Subscribe to RSS - Pečovatelská služba