Osobní asistence

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA

Kontakt:

Středisko osobní asistence, odlehčovacích služeb a chráněného bydlení
Ústavní 91/7, 181 00 Praha 8
tel.: 284 684 959
Šárka Henychová, vedoucí střediska
henychova@apla.cz
774 723 197
http://www.praha.apla.cz
 

Služba je určena osobám s poruchou autistického spektra (PAS) a osobám s podezřením na některou z poruch PAS (osoba je čekatelem na komplexní diagnostické vyšetření - max. 6 měsíců). Působnost služby: Praha a okruh 60 km od Prahy.

Vlastní cestou

Osobní asistence

Služba osobní asistence v našem sdružení je v současné době určena lidem se zdravotním postižením, zejména s tělesným postižením (lidé pohybující se na vozíku), ve věku od 18 do 64 let. Osobní asistenci poskytujeme v Praze, na jiných místech pouze výjimečně a po vzájemné domluvě. Osobní asistence je poskytována v pracovní dny od 8:00 - 19:00, v sobotu a neděli dle předchozí domluvy.

Kancelář sdružení - zde jsme k zastižení:

Palác YMCA
Na Poříčí 12
115 31 Praha 1
kancelář č. 232 - 2.patro

Rytmus

Osobní asistence

Služba osobní asistence je zaměřena na všestrannou podporu rodin s dětmi s těžším postižením, zejména pak na podporu integrace dětí s těžším postižením do běžného prostředí.

PROSAZ

Osobní asistence

Posláním osobní asistence občanského sdružení PROSAZ je poskytování terénních služeb osobní asistence lidem se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území hl. m. Prahy tak, aby je podpořili v aktivním řešení jejich nepříznivé sociální situace a v jejich snaze žít ve svém domácím prostředí.

Občanské sdružení Melius

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, jim zajistit důstojné prostředí a zacházení. Okruh osob, pro které je určena osobní asistence Melius

Cílová skupina klientů

·         osoby s tělesným postižením

·         osoby se zdravotním postižením

Stránky

Subscribe to RSS - Osobní asistence