Odlehčovací služby

Život 90

Adresa: Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kosařová
Telefon: 222 333 565
Linka důvěry – Senior telefon: 800 157 157
E-mail: jana.kosarova@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz


Cílová skupina: Senioři a pečující

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

Hornomlýnská o.p.s.

Odlehčovací služba

Jedná se o ambulantní sociální službu, která je určená rodinám s dětmi se zdravotním postižením z Prahy a Středočeského kraje ve věku od 2 do 10 let, v rámci které nabízíme těmto rodinám odbornou péči o jejich dítě.

Naše odlehčovací služba v Centru Filipovka je otevřena každý všední den od 8.00 do 17.00 v průběhu celého roku včetně prázdnin. Nabízíme komplexní péči o dítě a práci s dětmi podle jejich individuálních potřeb se zařazováním velkého spektra nadstandardních aktivit.

Subscribe to RSS - Odlehčovací služby