Krizová pomoc

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Sanatorium Ondřejov se člení na  oddělení pro léčbu psychotických a neurotických poruch, oddělení pro léčbu závislostí a krizové oddělení. Tým pracovníků sanatoria, který tvoří psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotní sestry, sociální a rehabilitační pracovnice, se věnuje léčbě psychotických onemocnění (především schizofrenie), neuróz a závislostí.

Oddělení pro léčbu psychotických a neurotických poruch

Subscribe to RSS - Krizová pomoc