Sociální poradenství

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Sociální poradenství zahrnuje podle zákona o sociálních službách základní sociální poradenství a odborné sociální poradenství.

Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Je součástí  všech druhů sociálních služeb a poskytovatelé jsou povinni tuto činnost zajistit.


Odborné sociální poradenství je zaměřeno již na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí. Odborné sociální poradenství poskytuje tyto základní činnosti:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Organizace poskytující tuto službu

Proxima Sociale o.s. - občanská poradna

Oddělení sociálních služeb Odboru sociálních věcí

Cesta domů, hospicové občanské sdružení