Registrace sociálních služeb

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů vyplývá povinnost poskytovatelů poskytovat sociální služby pouze na základě oprávnění – registrace. Poskytovateli sociálních služeb mohou být fyzické i právnické osoby, obce, kraje a ministerstvo.

O registraci poskytovatele sociálních služeb je možné od 1. 1. 2007 žádat na místně příslušném krajském úřadu. Místní příslušnost se řídí místem sídla organizace, pokud jde o osobu právnickou, nebo místem trvalého bydliště, pokud je poskytovatelem fyzická osoba.

Žádosti k registracím dle zákona o sociálních službách jsou v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách MPSV.

Ke stažení jsou následující žádosti:

  • Žádost o registraci sociálních služeb
  • Údaje o registrované sociální službě
  • Oznámení o zahájení poskytování sociálních služeb na území České republiky

Pro poskytovatele z Prahy 12 platí, že žádosti o registraci mohou podat na jedno z níže uvedených míst:

  1. na podatelnu Magistrátu hlavního města Prahy (Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1),
  2. na podatelnu odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1),
  3. poštou – adresované odboru zdravotnictví, sociální péče a prevence Magistrátu hlavního města Prahy (Charvátova 145/9, 110 00 Praha 1)

Další informace týkající se registrace poskytovatelů sociálních služeb se nacházejí na Portálu pro sociální oblast města Prahy.