Životní situace

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Popisy jsou centrálně spravovány redakcí Portálu veřejné správy, která ve spolupráci se zveřejňujícím subjektem provádí zveřejnění životní situace a její následné aktualizace.

Každý záznam životní situace obsahuje odkaz na stránku zveřejňujícího subjektu, případně další informace (odkaz na zákony, články, rejstříky, elektronické formuláře).

Předčasný starobní důchod

Odchod do starobního důchodu

Vdovský důchod

Vdovecký důchod

Invalidita a žádost o invalidní důchod

Sirotčí důchod

Důchodové pojištění osoby samostatně výdělečně činné

Náhradní doba pojištění - doba péče o osobu bezmocnou, závislou

Náhradní doba pojištění - pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (do 31.12.2009 plného invalidního důchodu)

Prokazování chybějících dob pojištění

Náhradní doba pojištění - doba evidence u úřadu práce

Náhradní doba pojištění - doba přípravy na zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se zdravotním postižením

Náhradní doba pojištění - péče o dítě do 4 let věku

Další životní situace týkající se této oblasti se nacházejí na Portálu veřejné správy v sekci Důchodové pojištění.