Univerzity třetího věku

Česká zemědělská univerzita v Praze

V akademickém roce 2015/2016 byly na ČZU zahájeny programy Tropy pro každého (čtyřsemestrový na Fakultě tropického zemědělství), Člověk, energie a odpad (čtyřsemestrový na Technické fakultě), Vzděláváním ke kvalitě seniorského života (čtyřsemestrový na Institutu vzdělávání a poradenství), doplněn bude ještě program na Fakultě lesnické a dřevařské. Dále nabídka obsahuje jazykové kurzy (angličtina, němčina), počítačové kurzy a Virtuální U3V – výuku přes počítač s možností individuálního studia.

Vysoká škola ekonomická v Praze

VŠE v Praze nabízí ke studiu velké množství témat, která se dělí na společensko-vědní předměty, jazykové předměty, informatické předměty, zdravotně-tělovýchovné a umělecké předměty. Přihlášky ke studiu v zimním semestru 2016/2017 přijímá od 1.6. do 2.9.2016.

České vysoké učení technické v Praze

Kurzy U3V v akademickém roce 2015/2016 pořádá Fakulta stavební,  Fakulta elektrotechnická, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, Fakulta dopravní,  Fakulta informačních technologií, Masarykův ústav vyšších studií, Ústav technické a experimentální fyziky a Ústav tělesné výchovy a sportu. Pro rok 2016/2017 zatím bylo vypsáno jen několik kurzů.  

Vysoká škola chemicko - technologická v Praze

VŠCHT Praha nabízí v rámci programů university třetího věku pět kurzů: Potraviny a výživa, Ochrana životního prostředí, Život s počítačem, Chemie a živý organismus, S počítačem přátelsky od A do Z. Přihlásit se je třeba do konce května. 

Univerzita Karlova

Na Univerzitě Karlově nabízejí kurzy v U3V Katolická teologická fakulta, Husitská teologická fakulta, Právnická fakulta, 1. lékařská fakulta, 2. lékařská fakulta, 3. lékařská fakulta, Lékařská fakulta v Plzni, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta, Fakulta sociálních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Fakulta humanitních studií a Ústřední knihovna - EDIS. Stránky uvádějí katalog všech kurzů i kontaktní informace.

Virtuální univerzita třetího věku

Stránky projektu, který nabízí další možnost výuky seniorů v rámci Univerzity třetího věku formou distančních multimediálních Virtuálních výukových přednášek. Ty jsou určeny pro všechny, kteří se chtějí nadále vzdělávat v nejrůznějších oborech, ale jimž pouze vzdálenost či zdravotní problémy brání dostavit se do sídel vysokých škol či univerzit. 

 

Datum vytvoření: 
03.05. 2016