Dávky pěstounské péče

Pěstounská péče ( § 45a - 45d zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů ) a osobní péče o dítě jeho poručníkem ( § 78 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů ) je formou náhradní rodinné výchovy.
Soud svěřuje nezletilé dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat.

Podrobný návod, jak postupovat při žádosti o dávky pěstounské péče, je na Portálu veřejné správy. Zde je i odkaz na formulář žádosti. Jde o následující dávky pěstounské péče:

Odměna pěstouna

Příspěvek při převzetí dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla (dávka pěstounské péče)

 

Obyvatelé Prahy 12 podávají žádost  Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR.

Komplexní informace přináší brožura MPSV Dávky pěstounské péče 2013.