Oddělení sociálních služeb

Problematikou seniorů se zabývá na úřadu městské části Praha 12 především odbor sociálních věcí a v jeho rámci oddělení sociálních služeb.

Oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí

Čechtická 758 (pavilon B), 142 00 Praha 4 - Kamýk
tel.: ústředna - 241 719 245, 241 711 624, 241 470 945, 241 711 730

Od 1.1.2012 došlo ke změně v oddělení sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12. Jeho činnost je zaměřena především na služby určené pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Sociální pracovníci oddělení sociálních služeb zprostředkovávají a koordinují poskytování sociálních služeb pro občany, poskytují odborné sociálně právní poradenství a pomoc seniorům, lidem se zdravotním postižením a lidem ohroženým sociálním vyloučením.

V případě potřeby zprostředkovávají zajištění návazných sociálních služeb občanům propouštěným ze zdravotnických zařízení.

Dále vydávají průkazy označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a rozhodují o ustanovení náhradního příjemce důchodu a zajišťují agendu sociálních pohřbů.

Sociální pracovnice:

  • Marcela Rylichová DiS., sociální pracovnice, veřejný opatrovník, tel.: 261 397 316, mobil 702 032 358, e-mail: rylichova.marcela@praha12.cz
  • Eva Hronová DiS, sociální pracovnice, sociální pracovník, tel.: 261 397 352, mobil 724 350 566, e-mail: hronova.eva@praha12.cz
  • Mgr. Monika Chmelařová, sociální pracovnice, veřejný opatrovník, tel. 261 397 366, mobil  602 717 105, e-mail: chmelarova.monika@praha12.cz

Oddělení sociálních služeb poskytuje také služby veřejného opatrovnictví pro osoby částečně či zcela zbavené způsobilosti k právním úkonům.

Veřejný opatrovník: