Zprostředkování náhradní rodinné péče

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče je proces, kdy jsou pro dítě, které se ocitlo z různých důvodů bez rodinného prostředí, vyhledáni nejvhodnější náhradní rodiče nebo pěstouni. V České republice zprostředkování náhradní rodinné péče zajišťují příslušné krajské úřady a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Osvojení dětí do ciziny a z ciziny potom zprostředkuje Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí v Brně.

Průběh zprostředkování je podrobně popsán na portálu Olomouckého kraje.