Formuláře

Elektronické formuláře pro státní sociální podporu a pěstounskou péči

Aplikace na portálu MPSV slouží k usnadnění komunikace s orgány státní správy a pověřenými úřady. Umožňuje vyplnění formulářů (žádostí a potvrzení) přímo na počítači, kontrolu zadaných údajů a následný tisk nebo uložení formuláře. Z aplikace je rovněž možné vytisknout či uložit prázdné formuláře.

Formuláře odboru sociálních věcí MČ Praha 12

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění [PDF, 50 kB] - změněno 15.4.2013

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění [DOC, 34 kB] - změněno 15.4.2013