Příspěvek na zvláštní pomůcku

23.06. 2017
Dotaz: 

Mám výtah do patra, kde bydlím již dvacet let, má hromadu závad, které ohrožují mé zdraví. Mám nárok na druhý výtah?

Odpověď: 

Dle platné legislativy, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, můžete získat příspěvky na zvláštní pomůcku v celkové výši 800 000 Kč (resp. 850 000 Kč) za pět let. Do tohoto limitu se započítává i výše příspěvku poskytnutého na zakoupení motorového vozidla. Pokud tedy nebyl překročen uvedený limit, lze zažádat i o příspěvek na schodišťovou sedačku, případně plošinu (svislá schodišťová plošina je srovnatelná s výtahem). Kontakty na výrobce plošin naleznete zde.

Maximální výše jednoho příspěvku je 350 000 Kč, v případě schodišťové plošiny je to 400 000 Kč. Příspěvek na zvláštní pomůcku na pořízení schodišťové plošiny lze však poskytnout pouze v případě, že odstranění bariéry nelze dosáhnout prostřednictvím schodolezu!

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku je posuzován dle zdravotních indikací, které je třeba splňovat. Seznam zdravotních indikací si můžete stáhnout na Informačním portálu.
Popřípadě je možnost zažádat nadace o finanční podporu. Seznam nadací, které přispívají na pomůcky pro zdravotně postižené, naleznete na našem Informačním portálu.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.