Posouzení zdravotního stavu

26.05. 2017
Dotaz: 

Dne 27.3.2003 jsem po nezaviněné autonehodě s apalickým syndromem s vigilním kóma, podle neurologa, jako jeden z 1 000 danou diagnózu přežil. Od sociálky jsem dostal ZTP/P bez časového omezení. Úřad práce podle posudkového lékaře asi doktora Jiříčka, nikdy jsem ho neviděl a na internetu o něm koluji nedobré reference, mi nedali ZTP/P a dokonce mi málem vzali i ZTP. Na mou stížnost nereagoval Úřad práce vůbec a ani soud, mou žalobu hodil do šuplíku. Protože ruka asi ruku myje.

Odpověď: 

Z Vašeho dotazu jsem vyrozuměla, že Vám byl zamítnut průkaz ZTP/P a nebyl Vám přiznán ani v rámci soudního přezkumu na základě správní žaloby. V tomto případě již bohužel není možno se dále odvolat ani podat další žalobu (proti rozhodnutí správního soudu lze podat pouze tzv. kasační stížnost, nicméně ta řeší pouze správnost postupu soudu, neřešila by tedy Váš nárok na průkaz; musel byste být také zastoupen advokátem).

Jedinou možností je tedy podání nové žádosti, k posouzení zdravotního stavu byste doložil aktuální lékařské zprávy. Seznam zdravotních indikací pro nárok na průkaz ZTP/P naleznete na našem Informačním portálu 

V dotazu však nezmiňujete podání odvolání (podává se zpět na úřad práce, ÚP jej dále předává na MPSV). Pokud jste tento krok neudělal a podal jste rovnou žalobu proti rozhodnutí ÚP, je možné, že se touto žalobou skutečně soud nezabýval, protože nebyl dodržen potřebný postup.

Pokud jsem Váš dotaz nepochopila správně a chtěl byste dotaz doplnit či byste měl další dotazy, samozřejmě se na mě můžete znovu obrátit.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.