Pomoc v hmotné nouzi

21.07. 2017
Dotaz: 

Ukončil jsem nemocenskou a dohodou i pracovní poměr, protože mi od té doby byla přiznána invalidita III. stupně. Bohužel rozhodnutí od ČSSZ ještě není a může trvat i 3 měsíce. Na ÚP mě nezaregistrovali, protože pokles prac. neschopnosti je 70%. A na ZP zase nemají doklad z ÚP. Takže bych si měl platit sám soc. a zdr. pojištění? Nemám z čeho, když mi přiznají důchod, tak mi přijde až za pár měsíců. Radši bych pracoval, ale nemohu. Takto nebudu mít ani z čeho žít. Nemohu si někde zažádat o nějaký dočasný příspěvek?

Odpověď: 

Evidence na úřadu práce je ve Vašem případě nejspíše podmíněna tím, že invalidní osoba ve třetím stupni invalidity podle § 39 odst. 2 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nemůže být do evidence uchazečů o zaměstnání zařazena, vyjma případu, kdy je schopna výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek podle § 39 odst. 4 písmene f).

Záleží tedy na tom, zda jste schopen práce za zcela mimořádných podmínek (můžete mít zapsáno v posudku či zjistíte na místně příslušné OSSZ) či nikoliv.

Invalidní důchodci, kteří pobírají invalidní důchod III. stupně, mají státem hrazené zdravotní pojištění a zárověň se jim doba pobírání tohoto ID počítá jako náhradní doba důchodového pojištění. V případě, že je osoba uznána invalidní ve III. stupni, ale nemá nárok na výplatu invalidního důchodu, je za ní státem hrazeno pouze zdravotní pojištění.

Vzhledem k tomu, že neznám veškeré okolnosti Vašeho případu, nemohu Vám s určitostí sdělit, na jaké dávky byste mohl mít nárok. Pokud nemáte dostatečné příjmy a Vaše sociální a majetkové poměry Vám neumožňují uspokojení základních životních potřeb, doporučuji Vám jít na místně příslušný úřad práce (oddělení hmotné nouze) a informovat se především ohledně mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na živobytí či doplatku na bydlení. Na úřadu práce by Vám měli blíže sdělit na jaké dávky ve své situaci dosáhnete či ne.

Obecné informace o dávkách státní sociální podpory či o pomoci v hmotné nouzi si můžete přečíst i na našem informačním portálu zde.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.