Období vyplácení renty

13.09. 2017
Dotaz: 

Je mi vyplácena renta za nemoc z povolání a ta by měla být vyplácena do 65 let. Vzhledem k tomu, že je neustále zvyšována minimální mzda, tato renta se stále snižuje a neplní svůj účel, tedy dorovnání do průměrné mzdy, kterou jsem dosahovala před nemocí z povolání. Je mi 62 let a vznik nároku na starobní důchod jsem měla v šedesáti letech. Chci si zažádat o starobní důchod se zpětnou platností a pojišťovna, která mi rentu vyplácí, chce vyplacené peníze zpět. Ráda bych proto věděla, zda na to mají nárok a který zákon nebo norma to řeší, nebo zda je to vůbec nějak právně ošetřeno.

Odpověď: 

V § 271b, odst. 6 Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je uvedeno, že náhrada za ztrátu na výdělku po skončení dočasné pracovní neschopnosti (tzv. renta) přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, v němž dovršil věk 65 let nebo důchodový věk, je-li důchodový věk vyšší než 65 let, anebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. 

V případě, že požádáte o starobní důchod zpětně, bude tedy bohužel skutečně třeba vrátit vyplacenou rentu za období, za které Vám bude přiznán zpětně SD.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.