Možnost exekuce v bytě matky dlužníka

30.05. 2017
Dotaz: 

Můj syn je už nejméně 15 let hlášen na městském úřadě. Na mé adrese si přihlásil živnostenský list a teď mně domů přišla výzva k exekuční úhradě. Já se ptám, zda může exekutor přijít ke mně domů a zabavovat nějaký majetek, případně moje auto.

Odpověď: 

Vzhledem ke skutečnosti, že syn má na Vaší adrese hlášenu živnost, tak jako podnikatel osoba OSVČ odpovídá za své dluhy ať z podnikání nebo soukromé celým svým majetkem.

Z tohoto titulu exekutor může a má právo vstoupit do domu (bytu) matky a provést exekuci soupisem movitých věcí, o kterých se domnívá, že mohou být majetkem dlužníka - syna matky.

Matka, pokud nemá ke všem svým věcem prokazatelně fakturu znějící na její jméno, případně kupní smlouvu, nebo doklad prokazující, že se jedná o její majetek, může o tyto věci přijít.

V případě, že má doklady ke svým věcem, je oprávněna v průběhu soupisu vznést námitku, že sepisované věci jsou jejím  majetkem, nikoliv majetkem syna a následně podat návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu exekuce, případně podat vylučovací žalobu. Lhůta na podání vyškrtnutí je do 14 dnů od doručení usnesení o provedení soupisu (POZOR!!!, vykonavatel může mít u sebe a po vykonání soupisu předat na místě a běží lhůta), nebo je doručen poštou. Nepodceňovat!!!!

Lhůta pro podání vylučovací žaloby je 30 dnů od doručení usnesení o nevyškrtnutí věcí ze soupisu na základě návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu. Nelze podat jen vylučovací žalobu. Nejprve musí být návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu a teprve potom vylučovací žaloba.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů.