Minimální mzda u osob se zdravotním postižením

11.06. 2017
Dotaz: 

Chtěl bych se zeptat, jak je to s minimální mzdou pro OZP. Mám ID 2. stupně a sníženou pracovní schopnost o 60%. Počítám tedy, že mohu vykonávat práci pouze na 0,4 úvazku. Je to opravdu tak? Na internetu jsem četl, že od 1.1.2017 je pro všechny invalidní důchodce min. mzda 11 000 korun bez ohledu na výši úvazku. Je to pravda? V několika inzerátech úřadu práce jsem se totiž dočetl, že nabízí pro invalidy pouze 6 500 korun a to za daleko vyšší úvazek, než je ten můj.

Odpověď: 

U poživatelů invalidního důchodu I. nebo II. stupně žádné omezení rozsahu pracovního úvazku ani výše výdělku neplatí. Pokud si najdete zaměstnání, které vzhledem ke svému zdravotnímu stavu zvládnete, můžete tedy pracovat i na plný úvazek.

U ID I. a II. stupně se výdělečná činnost spíše předpokládá, protože doba pobírání tohoto ID se nezapočítává jako náhradní doba důchodového pojištění, tedy jako odpracované roky.

Omezení pracovního úvazku se týká pouze poživatelů ID III. stupně, kteří mají v posudku o invaliditě uvedeno „není schopen výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek“ – v těchto případech by mohlo dojít ke snížení stupně ID v případě, pokud by pracovali na vyšší úvazek než 0,3 (v případě poklesu pracovní schopnosti o 70%). Nicméně i u těchto osob jsme se setkali se snížením stupně ID z důvodů zaměstnání na vyšší úvazek pouze v několika ojedinělých případech.

Minimální mzda je skutečně stejná pro všechny, bez ohledu na to, zda pobírají či nepobírají invalidní důchod, výše minimální mzdy za plný úvazek (40 hodin týdně) činí od 1. 1. 2017 11 000 Kč měsíčně.

Pokud je v inzerátu na pracovní pozici uvedena mzda pouze 6500 Kč, pak se nejedná o plný úvazek.

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů