Indikace pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku

21.05. 2017
Dotaz: 

Staráme o staršího bratra, který trpí spinální svalovou dystrofií. Nemoc se bohužel dostává do fáze, kdy má problém vyjít schody domů a tudíž řešíme plošinu pro vozíčkáře (protože vozíček ho stejně nejspíš nemine). Dá se i s touto nemocí zažádat o nějaký příspěvek? Bohužel nejsme schopni zaplatit to se svých zdrojů. Zatím nepobírá žádný příspěvek, nemá invalidní důchod, stále pracuje v zaměstnání.

Odpověď: 

Bratr si může zkusit požádat o příspěvek na zvláštní pomůcku - schodišťovou plošinu (popř. schodišťovou sedačku). Finance na tyto pomůcky poskytují pobočky úřadu práce v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku; podmínkou pro tento příspěvek není pobírání invalidního důchodu, ani žádného dalšího příspěvku.

Pro přiznání příspěvku je třeba splnit některou ze zdravotních indikací (tzv. těžké vady nosného a pohybového ústrojí); seznam zdravotních indikací je uveden v příloze zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Seznam pomůcek, na které lze příspěvek získat, i seznam zdravotních indikací naleznete v textu o příspěvku na našem Informačním portálu; kontakty na výrobce plošin či sedaček naleznete zde (v menu v levé dolní části stránky).

Pracovníci Poradny Ligy vozíčkářů