Porodné

Porodné je dávka, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního živého dítěte.
Při poskytnutí dávky je zkoumán příjem rodiny; nárok na porodné má pouze rodina, jejíž příjem v předchozím kalendářním čtvrtletí nepřesáhl 2,4násobek životního minima.
Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě. Narodilo-li se s prvním živě narozeným dítětem další živě narozené dítě nebo děti, činí výše porodného 19 500 Kč.

Podrobný návod, jak řešit tuto životní situaci, je na Portálu veřejné správy.

Obyvatelé Prahy 12 podávají žádost  Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR.

 

Datum vytvoření: 
13.06. 2013
Datum změny: 
13.06. 2013