Pohřebné

Touto dávkou se přispívá na náklady spojené s vypravením pohřbu.
Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou, a to ve výši 5 000 Kč.
Na pohřebné má nárok osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba (s výjimkou mrtvě narozeného dítěte) měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky.

Podrobný návod, jak řešit tuto životní situaci, je na Portálu veřejné správy. Zde je i odkaz na formulář žádosti.

Obyvatelé Prahy 12 podávají žádost  Referátu nepojistných sociálních dávek pro Prahu 12 Úřadu práce ČR.