Protidrogový koordinátor

Protidrogový koordinátor se podílí na realizaci protidrogové politiky na území městské části Praha 12, za tím účelem spolupracuje se státními orgány, s orgány kraje a s poskytovateli služeb v dané oblasti. Podílí se na financování programů protidrogové politiky a kontroluje jejich účelné využití. Zabezpečuje realizaci primární prevence sociálně patologických jevů a podílí se na koordinaci rozvoje sítě sekundární a terciární prevence. Soustřeďuje a vyhodnocuje informace o vývoji v oblasti zneužívání drog v hl. městě Praze, zvláště pak v MČ Praha 12 a předkládá návrhy konkrétních opatření. Vytváří podmínky pro rozvoj preventivních programů cílených na národnostní menšiny a integraci cizinců.

Kontaktní osoba

Marie Vašáková, protidrogový koordinátor, tel.: 241 470 944, e-mail: vasakova.marie@praha12.cz

Drogová poradna

www.drogovaporadna.cz
Anonymní poradna. Nestyďte se a nebojte se zeptat na cokoli.
Můžete zde také nalézt informace o jednotlivých drogách a jejich účincích.
Server primární prevence

www.odrogach.cz
Vše o primární prevenci pro pedagogy, rodiče a náctileté, texty, kvízy, výukový program pro školy, individuální testy a mnoho dalších materiálů

Drogový informační server

www.drogovyserver.cz
Internetové noviny zabývající se drogovou problematikou.
Seznam kontaktů na odborná zařízení
Informace o aktuálních projektech a grantech
Seznam vzdělávacích akcí
Databáze odkazů na stránky s drogovou problematikou
Databáze knih z odborné knihovny DIC
Odborné texty a studie
Důležité dokumenty

    Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 - 2018
    Akční plán protidrogové politiky hl. města Prahy na období 2010-2012
    Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky hlavního města Prahy za rok 2009

ANTIFETFEST - amatérská filmová soutěž
III. ročník

    www.antifetfest.cz

II. ročník

    Vítězné snímky II. ročníku amatérské filmové soutěže antiFETfest

I. ročník

    AntiFETfest zná své vítěze