Oddělení sociální prevence

Kontakty

        Bronislava Michalcová, vedoucí. odd. sociální prevence, tel.: 241 716 490, e-mail: michalcova.bronislava@praha12.cz
        PhDr. Ivana Davidová, kurátorka dospělých, tel.: 261 397 358, e-mail: davidova.ivana@praha12.cz
        JUDr. Jana Jochová, kurátorka pro mládež, tel.: 261 397 357, e-mail: jochova.jana@praha12.cz
        Bc. Jarmila Fuksová, koordinátorka prevence kriminalilty a komunitního plánování, tel.: 261 397 314, e-mail: fuksova.jarmila@praha12.cz
        Bc. Jan Toepfer, kurátor pro mládež, tel.: 261 397 368, e-mail: toepfer.jan@praha12.cz
        Marie Vašáková, protidrogový koordinátor, tel.: 241 470 944, e-mail: vasakova.marie@praha12.cz
        Bc. Pavlína Krejčíková, kurátorka pro mládež, tel.: 261 397 322, e-mail: krejcikova.pavlina@praha12.cz