Koordinátor prevence kriminality

Koordinátor prevence kriminality a komunitního plánování metodicky spolupracuje se státními a nestátními subjekty, které se podílejí na koncepci prevence kriminality. Spolupracuje především s Policií ČR a Městskou policií. Zajišťuje agendu grantů v sociální oblasti, zpracovává podklady a sleduje efektivní využití dotací v sociální oblasti.
Koordinuje proces komunitního plánování na území MČ praha 12 (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Zpracovává komunitní plán rozvoje sociálních služeb na území městské části v návaznosti na střednědobý plán hl.m. Prahy. Spolupracuje se státními a nestátními subjekty, které působí v sociální oblasti na území městské části.

Kontaktní osoba

Bc. Jarmila Fuksová, koordinátor prevence kriminality, fuksova.jarmila@praha12.cz, 241 470 944, 261 397 314, 720 704 107


Bezpečnostní situace v teritoriu MČ Praha 12 za období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010

Koncepce prevence kriminality hl. m. Prahy na léta 2009 až 2012

Strategie prevence kriminality ČR na léta 2012 - 2015

Bezpečnostní situace v městské části Praha 12 za období od 1.1.2009 do 31.12.2009

 

mhmp-logoGranty hlavního města Prahy - oblast prevence kriminality

Projekt „Rok zabezpečení vozidel“ - informace o zabezpečení vozidel, statistiky krádeží atd. 

Aktuality

Téma měsíce: Nebezpečné Vánoce

 

 
Zodpovídá: ÚMČ Praha 12
Vytvořeno / změněno: 29.9.2010 / 8.1.2013