Slevy a výhody poskytované ČSD

Osoby těžce postižené na zdraví, kterým byly v ČR poskytnuty výhody podle zvláštních předpisů a jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, mají nárok na přepravu ve 2. vozové třídě za zvláštní jízdné dle platného ceníku Českých drah.

Držitelé průkazů ZTP a ZTP/P mají nárok na zakoupení In-karty , která je opravňuje k uplatňování 75% slevy na zákaznické jízdné.

Další podrobnosti jsou na Informačním portálu Ligy vozíčkářů, včetně informací o zvláštním jízdném pro rodiče dětí se zdravotním postižením.