Průkazy OZP

Osobám starším 1 roku, kterým byl podle zákona o sociálních službách přiznán příspěvek na péči, a osobám, kterým byl přiznán příspěvek na mobilitu nebo příspěvek na zvláštní pomůcku, vydává krajská pobočka Úřadu práce kartu sociálních systémů, která současně v zákonem stanovených případech slouží jako průkaz osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP) nebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkaz osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

V případě, že vám nebyl průkaz osoby se zdravotním postižením přiznán nebo vám byly odejmut, lze ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí o nepřiznání nebo odejmutí průkazu podat odvolání.

Držitelům průkazu ZTP a ZTP/P může být poskytnuta sleva vstupného na kulturní a sportovní akce. Záleží na pořadateli akce, zda bude průkazky akceptovat. Každopádně vždy stojí za to, zkusit se průkazkou prokázat. Některé pořadatelské agentury dávají i vstup zdarma,je třeba se informovat přímo u ní, protože v předprodejích o těchto výhodách většinou nevědí. Na tyto průkazky je vázáno i přiznání dalších výhod, které jsou uvedeny v dalších kapitolách.

Více o průkazech TP, ZTP a ZTP/P na stránkách Informačního portálu Ligy vozíčkářů.

Upozornění: 

Nejpozději 31. 12. 2015 končí platnost průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením vydaných podle právních předpisů z let 2012 až 2013. Jak bude probíhat výměna průkazů a vydávání nových, je popsáno zde na portálu v článku Začala výměna průkazů OZP