Daňové a poplatkové úlevy

Mezi tyto úlevy patří:

a) osvobození od daně ze staveb podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, § 9

b) úleva na dani z příjmu podle zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, § 35ba

c) vrácení daně z přidané hodnoty - nákup automobilu financovaný z příspěvku na zvláštní pomůcku

d) poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků

e) správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb.

f) poplatek za použití dálnice a rychlostní silnice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

g) místní poplatky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích

h) rozhlasové a televizní poplatky podle zákona č. 348/2005, o rozhlasových a televizních poplatcích

i) slevy zemního plynu

j) slevy elektrické energie

 

Podrobněji jsou úlevy popsány na stránkách informačního portálu Ligy vozíčkářů.