Poradny

Poradna pro život s postižením
Poradna Ligy vozíčkářů nabízí bezplatné a odborné sociální poradenství. Umí poradit v oblastech invalidních důchodů, příspěvků a výhod pro ZP (včetně daňových a poplatkových úlev), příspěvku na péči a možností péče, financování kompenzačních pomůcek, možnosti vzdělávání OZP a specifik pracovně-právních vztahů OZP. Základní poradenství poskytuje i v dalších oblastech (např. státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, evidence na ÚP, nemocenské pojištění, starobní důchody, zdravotní a sociální pojištění, náhrady škody vzniklé v souvislosti s výkonem práce). Kontaktovat ji lze prostřednictvím internetu, bezplatné telefonní linky, přes Skype nebo osobně.

InternetPoradna.cz
Internetová poradna disponuje zázemím více než 230 sociálních pracovníků, právníků, lékařů, psychologů a dalších odborníků, kteří jako dobrovolníci odpovídají na dotazy z oblastí zrakového, sluchového, tělesného a mentálního postižení, drog a závislostí, zaměstnanosti, menšin a cizinců, občanského, duchovního a psychologického poradenství.

Poradna NRZP ČR
Na poradnu Národní rady osob se zdravotním postižením ČR se mohou obracet osoby se zdravotním postižením bez ohledu na druh a rozsah zdravotního postižení, senioři, jejich rodinní příslušníci a osoby z blízkého sociálního okolí osob se zdravotním postižením a seniorů v rámci celé ČR, které se dostaly do obtížné životní situace a nedovedou ji řešit vlastními silami, rodiče dětí se zdravotním postižením, opatrovníci osob omezených resp. zbavených způsobilosti k právním úkonům, rodinní příslušníci a ostatní pečující osoby. Je možné ji kontaktovat přes internet nebo telefonicky na 266 753 431.

Helpnet/Poradenství
Přehled dalších poraden, zaměřených na jednotlivé druhy zdravotního postižení, nabízí portál Helpnet.