Půjčovny pomůcek pro zrakově postižené

Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, o.s.

Asociace provozuje půjčovnu pro rodiny a školy z celé ČR. Knihy a pomůcky jsou zasílány poštou. K zapůjčení jsou: učebnice v Braillově písmu, didaktické materiály, knihy v Braillově písmu, mapy, lidské tělo, vesmír, zoologie, hmatové hry.
Odkaz na půjčovnu.

 

Sdružení pro augmentativní a alternativní komunikaci

Půjčovna slouží dětem i dospělým lidem se závažnou poruchou komunikace nebo lidem, kteří v důsledku tělesného nebo kombinovaného postižení nemohou písemně komunikovat běžným způsobem. Pomůcky jsou zapůjčovány těmto osobám v rámci služby odborné sociální poradenství. Před zapůjčením je obvykle nutná konzultace s klientem za účelem vybrání vhodné pomůcky a podepsání výpůjční smlouvy. Smyslem půjčovny je to, aby si lidé mohli mnohdy nákladné pomůcky vyzkoušet v klidu doma předtím, než si je zakoupí. Výpůjční doba není dlouhá, zpravidla 1 - 2 měsíce.

Příklady pomůcek: velkoplošná klávesnice, silikonová klávesnice, velkoplošná klávesnice s krytem nebo bez krytu, adaptéry se spínači, trackball, notebook s komunikačním programem, adaptér Joy Cable, Big mac- pomůcka s hlasovým výstupem, Go Talk - pomůcka s hlasovým výstupem, počítač Mivvy s komunikačním programem, Talara - pomůcka s hlasovým výstupem a Smart Nav.
Odkaz na půjčovnu pomůcek.

 

TyfloCentrum Praha, o.p.s.

Půjčovna kompenzačních pomůcek je součástí služby sociální rehabilitace, která je nabízena přednostně lidem se zrakovým postižením. Pomůcku si lze pronajmout  na 1 měsíc - pronájem lze prodloužit v případě, že nájemce pomůcku nezbytně potřebuje a není další zájemce o pronájem stejné pomůcky. Bez poplatku si může kompenzační pomůcku zapůjčit člověk se zrakovým postižením v případě, že ji potřebuje k výkonu zaměstnání (dokládá se to potvrzením od zaměstnavatele), anebo ji využije při hledání zaměstnání (v tomto případě se musí jednat o uživatele služby sociální rehabilitace - program Podporované zaměstnávání). K zapůjčení jsou tyto pomůcky:
Bílá hůl
Clear View kamerová zvětšovací lupa
Colortest
Compact ruční lupa
Deskové a stolní hry
Diktafon Olympus DS - 30
Diktafon Panasonic RQ - L31
Diktafon Panasonic RR - QR 160
Dymokleště
Easy Link zápisník
Fusion - přenosná kamerová lupa
GIN zápisník
Hodinky hmatové
Kompas hmatový
Kuchyňský hmatový minutník
Lupa TV Looky
Měřič krevního tlaku s hlasovým výstupem
Mluvící časový přístroj
Mluvící kalkulátor český
Mluvící lékařský teploměr (česky)
Mluvící lékařský teploměr (německy)
Mobilní telefon s hlasovým výstupem Nokia 3230
PDA (Pocket PC) - kapesní počítač
Pichtův psací stroj -Tatrapoint
Prisma - televizní lupa + LCD obrazovka
Prizmatický monokulár
Ruční lupa s přisvícením - zvětšení 12x
Ruční lupa s přisvícením - zvětšní 14,7x
Sherlock - označovač předmětů
Stolní mobilní telefon
Traveller-přenosná kamerová lupa
VPN vysílač
Ceny pomůcek se pohybují od 5,- Kč do 15,- Kč za 1 den.
Odkaz na půjčovnu.

 

 

Datum vytvoření: 
02.09. 2013
Datum změny: 
02.09. 2013