Půjčovny pomůcek pro sluchově postižené

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR

Kompenzační pomůcky pomáhají lidem se sluchovým postižením zmírnit jejich handicap a překonávat obtíže běžného denního života odstraňováním komunikační bariéry, např. nemožnost zavolat si pomoc telefonem, upozornění na možnost nebezpečí úrazu v důsledku omezených možností orientace v prostoru nebo zlepšení srozumitelnosti mluveného slova. Slouží tak jako nástroj prevence proti vyloučení osob se sluchovým postižením z každodenního společenského a pracovního života kvůli nedostupnosti kompenzačních pomůcek. V půjčovně je možno si bezplatně zapůjčit například tato sluchadla a kompenzační pomůcky:
Sluchadla Siemens a Widex
FM systém SCOLA monaural
FM systém SCOLA binaural
Osobní komunikátor Crescendo 50
Indukční smyčka se zesilovačem LA 215
Indukční smyčka Soundshuttle
Odkaz na půjčovnu.

 

Datum vytvoření: 
02.09. 2013
Datum změny: 
02.09. 2013