Kompenzační pomůcky

Kompenzační pomůcky jsou pomůcky, které podporují či nahrazují ztracenou funkci. Přispívají k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného denního života. O tom, jak postupovat při získání pomůcky, se může zájemce informovat na některých serverech, na něž odkazuje rubrika portálu Helpnet Jak získat pomůcky.

Výrobců a dodavatelů pomůcek je velké množství. Zorientovat se v jejich nabídce pomáhá rubrika On-line katalogy a prodejny.

Jsou však situace, kdy člověk nepotřebuje kompenzační pomůcku natrvalo či na dlouhou dobu, ale jen dočasně, takže by uvítal možnost pouze si ji zapůjčit. Proto jsme zpracovali tento přehled půjčoven kompenzačních pomůcek, které působí na území hlavního města Prahy. U každé uvádíme základní informace a odkaz na její stránky. Rozdělili jsme je do tří skupin:

- Půjčovny pomůcek pro tělesně postižené I a II. část

- Půjčovny pomůcek pro zrakově postižené

- Půjčovny pomůcek pro sluchově postižené

 

 

Datum vytvoření: 
02.09. 2013
Datum změny: 
02.09. 2013