Osoby se zdravotním postižením

Zdravotní postižení je možno charakterizovat jako dlouhodobý nebo trvalý nepříznivý zdravotní stav, který již nelze léčbou výrazně zlepšit či zcela odstranit. Obecně se odhaduje, že lidé se zdravotním postižením tvoří zhruba jednu desetinu populace. Potvrdilo to i výběrové šetření osob se zdravotním postižením, které uskutečnil Český statistický úřad v roce 2007. Podle něho v té době žilo v České republice 1 015 548 osob se zdravotním postižením, což představuje 9,87 procenta celé populace.

Z toho se dá odvodit, že na území městské části Praha 12 žije kolem 6000 lidí se zdravotním postižením. Přesná čísla známe jen u držitelů průkazek mimořádných výhod. V posledních letech je ve správním obvodu Praha 12 zhruba 1700 držitelů průkazu osoby s těžkým zdravotním postižením (průkaz TP), průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením (průkaz ZTP) anebo průkazu osoby se zvlášť těžkým zdravotním postižením s potřebou průvodce (průkaz ZTP/P).

Z citovaného výzkumu rovněž vyplynulo, že s narůstajícím věkem přibývá osob se zdravotním postižením, pro něž je pomoc druhých nepostradatelná. Zatímco ve věku 45-59 let bylo zcela soběstačných 62% postižených lidí, ve věkové skupině 60-74 let to bylo 48% a ve věku nad 75 let už jen 18%. Potřeba pomoci navíc rapidně stoupá se závažností postižení – se stupňující se mírou postižení klesá míra soběstačnosti handicapovaných lidí. K tomu je třeba přihlížet při plánování sociálních služeb. Strategii v této oblasti pro osoby se zdravotním postižením představuje komunitní plán rozvoje sociálních služeb na roky 2006 – 2014, který schválila rada MČ Praha 12 i zastupitelstvo MČ Praha 12.

Na Úřadu městské části Praha 12 se problematikou seniorů zabývá především oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí. Pokud jde o dávky osob se zdravotním postižením, ty spadají do agendy referátu nepojistných sociálních dávek Úřadu práce pro Prahu 12.