O portálu

Cílem portálu Pomoc na dvanáctce je poskytovat účinnou informační podporu zejména pro osoby se zdravotním postižením a seniory, přispět k zefektivnění komunikace mezi městskou částí Praha 12 a obyvateli Prahy 12 s důrazem na celou sociální oblast. Ta zahrnuje kromě osob se zdravotním postižením a seniorů také rodiny či jinak zapojené osoby a rovněž organizace zabývající se sociální pomocí včetně neziskových organizací. Aktivita portálu by měla přispět i ke zkvalitnění komunitního plánování sociálních služeb.

Portál vznikl na základě veřejné zakázky městské části Praha 12. Po technické stránce je dílem společnosti CZI, bohatý obsah do něj vložili a nadále budou dodávat aktuální informace pracovníci BMI sdružení, které provozuje oblíbený portál Helpnet. S ním je portál Pomoc na dvanáctce propojen, takže může využívat rovněž jeho informační zdroje. Spolupráce portálů je garantována osobou šéfredaktora, kterým je v obou případech Jaroslav Winter.

Pro návštěvníky portálu je určena poradna, ve které na jejich dotazy odpovídají pracovníci odboru sociálních věcí městské části Praha 12. Ojedinělou službu představuje rubrika Pracovní nabídky, v níž jsou denně aktualizovány nabídky zaměstnání pro osoby se zdravotním postižením z desítky zdrojů.

Kalendář akcí umožňuje informovat o akcích, které pro cílové skupiny portálu pořádají pomáhající organizace. Tyto zprávy je možné zasílat na adresu p12@helpnet.cz. Kalendář akcí soustřeďuje rovněž informace o vyhlašovaných grantových či dotačních řízeních, ve kterých se mohou ucházet o finanční podporu fyzické osoby i organizace z Prahy 12.

Aby nikomu neunikla žádná důležitá informace, k tomu slouží e-mailový newsletter, který je rozesílán jednou týdně. Přihlášení k jeho odběru je jednoduché – stačí, když zájemci vloží svoji e-mailovou adresu do políčka Odběr novinek.

Připomínky k portálu, náměty lze zasílat rovněž na adresu p12@helpnet.cz.