ROSA – Informační a poradenské centrum pro ženy-oběti domácího násilí

 
Adresa: Podolská 242/25, 147 00 Praha 4
Telefon: 00420–241 432 466, 602 246 102
E-mail: info@rosa-os.cz Web: http://www.rosa-os.cz

Kontakty:

  • Kontakt na azylový dům s utajenou adresou pro ženy –
    oběti domácího násilí: ROSA
    tel. 241 43 24 66, SOS krizová linka 602 246 102
  • Zdena Prokopová, vedoucí azylového domu ROSA, tel. 602 246 102

Občanské sdružení ROSA se specializuje na poskytování bezplatné, komplexní pomoci ženám-obětem domácího násilí.
Ženám nabízíme psychosociální poradenství, odborné právní či psychiatrické konzultace a podporu v jejich těžké situaci.
V případě potřeby klientkám a jejich dětem zajistíme ubytování v azylových pokojích s utajenou adresou, které provozujeme (není-li to možné, snažíme se našim klientkám pomoci s vyhledáním jiného azylového ubytování).

Vedle přímé pomoci ženám-obětem domácího násilí a jejich dětem se zaměřujeme i na prevenci domácího násilí – ROSA pořádá přednášky, semináře či konference k domácímu násilí pro odbornou i širší veřejnost, nedílnou součástí jejích aktivit je vydávání informačních letáků, brožur a publikací

 
Zodpovídá: ÚMČ Praha 12
Vytvořeno / změněno: 20.9.2010 / 20.9.2010