O holi neujdu ani tři metry. Mám nárok na osobní automobil?

Mám chronický levostranný LIS s iritací kořene L5 na podkladě prolapsu ploténky L4/5 Isn, dekompenzovaná Hy až maligní, nejasnou postižení hypofýzy, nová ložiska na mozku, stav po iCAMP ACM 1dx, org – postižení CNS v souběhu ostatních onemocnění a vzhledem k poruše mobility a hmotnosti mám zhoršení zraku, nitrolební hypertenze mi byl předepsán invalidní vozík, protože neujdu déle jak 3 metry o holi. Dále jsem nemocná s těžkým astmatem, depresemi, poruchami chování, migrenozní cefaleou, morbidní obezitou, alergiemi, poruchou řeči, špatnou výslovností. Měla bych nárok na příspěvek na osobní automobil?

17.07. 2017