Mezigenerační setkání. Montessori školička

Krásný příklad mezigeneračního setkání, sdílení, spolupráce a radosti ze života. Děti z Montessori školičky se pravidelně setkávají s lidmi Domova Matky Vojtěchy, kteří trpí vážným onemocněním / Alzheimerovou chorobou, dalšími druhy demencí. A přesto skvělí pedagogové, děti, jejich rodiče, personál domova připravili půdu pro nádherné spojení dětí a seniorů, postižených. Velký dík, patří právě jim.

11.09. 2017