Pracovní skupiny

Pracovní skupiny řeší problematiku sociální integrace v příslušné oblasti sociálních služeb a jsou základním článkem tvorby a naplňování komunitního plánování v městské části Praha 12. Vyjadřují se k analytické části Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb a podávají připomínky. Vytvářejí návrhy strategií a návrhy možných projektů v oblasti sociálních služeb. Členy pracovních skupin jsou představitelé samosprávy Městské části Praha 12, zástupci organizací poskytujících sociální služby, pracovníci odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 12 a občané Městské části Praha 12.

V případě zájmu o vstup do některé z pracovních skupin kontaktujte, prosím, koordinátora komunitního plánování.

Rodina, děti a mládež
Osoby s mentálním a zdravotním postižením
Sociální začleňování
Senioři

Termíny setkání pracovních skupin komunitního plánování v listopadu a v prosinci 2016:

Pracovní skupina Osoby se zdravotním a mentálním postižením

Místo konání – Galerie Modrý klíč, Smolkova 566/4, Praha 4
Pondělí 5. 12. 2016, časové vymezení 16 -18 hodin

Pracovní skupina Rodina, děti, mládež

Místo konání – Viniční domek v Modřanech, Chuchelská 6/1
Pondělí 5. 12. 2016, časové vymezení 16 – 18 hodin

Pracovní skupina Sociální začleňování

Místo konání – Viniční domek v Modřanech, Chuchelská 6/1, Praha 4
Středa 30. 11. 2016, časové vymezení 17 - 19 hodin
Středa 7. 12. 2016, časové vymezení 17 - 19 hodin

Pracovní skupina Senioři

Místo konání - ředitelství Sociálních služeb městské části Praha 12, Olbramovická 703, Praha 4
Čtvrtek 1. 12. 2016, časové vymezení 13:30 – 15:30 hodin