Místní Agenda 21

Městská část Praha 12 se v srpnu 2010 přihlásila k programu MA21.

Místní Agenda 21 je programem rozvoje obce, který zavádí principy udržitelného rozvoje do praxe a zohledňuje konkrétní místní problémy. Jedná se o proces který propojuje ekonomické a sociální aspekty s oblastí životního prostředí a je vytvářen ve spolupráci s veřejností. Důvodem, proč Městská část Praha 12 do MA 21 vstoupila, je zastřešit současné aktivity a zlepšit zapojení občanů do rozhodovacích procesů. Hlavním cílem bude setřídit činnosti, zařadit je do třech pilířů udržitelného rozvoje a sledovat pak jejich vyváženost.

Více informací o Místní Agendě 21

Místní Agenda v městské části Praha 12

Nezbytné součásti fungující MA21