Komise pro koordinaci komunitního plánování

Dle organizačního řádu je komise pro koordinaci komunitního plánování zřízena radou městské části Praha 12 dle §101odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, jako iniciativní a poradní orgán Rady městské části Praha 12, jehož postavení je dále definováno v Jednacím řádu komisí Rady městské části Praha 12.

Komise pro koordinaci komunitního plánování je složena ze zástupců uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb a zadavatele. Komise ke své činnosti využívá práci pracovních skupin.

Více o komunitním plánování

 

Zápisy z jednání