Komunitní plánování

Komunitní plánování je metoda založená na principech spolupráce, komunikace a aktivního přístupu mezi obcí a jejími představiteli, realizátory služeb (tj. veřejný sektor, podnikatelé, neziskové organizace a občanské iniciativy) a občany. Tato metoda je postavena na neustálém procesu spolupráce formou dojednávání, zlepšování a hledání potřebných služeb. Výsledkem by mělo být kompromisní řešení, které by bylo přijato a podporováno většinou účastníků.

Více o komunitním plánování

V současné době je komunitní plánování na Praze 12 realizováno v oblasti sociálních služeb:

Koordinátor komunitního plánování

Jméno: Bc. Jarmila Fuksová

Organizace: Úřad městské části Praha 12
Kontaktní adresa: Čechtická 758, Praha 4 - Kamýk
Budova: Čechtická 758 - B
Místnost: pav. B/34
Telefon: 241 470 944, 241 470 944, 261 397 314, 261 397 314
Mobil: 720 704 107, 720 704 107
E-mail: fuksova.jarmila@praha12.cz