senioři

Násilí na seniorech: násilí, co není vidět

Doba, ve které žijeme, je bohužel zaměřená na výkon a na zisk. Často jsou v tomto překotném běhu obětmi lidé, kteří už nestačí tempu vyhovět. Naše kultura zrovna neoplývá úctou ke stáří a dívá se na "důchodce" spíše s pohrdáním. Senioři se tak často stávají terčem domácího násilí. Jsou osamocení, vystrašení, lítostiví, nedůvěřiví nebo naopak velmi důvěřiví, a proto mohou být a jsou lehce ovladatelní. Čím vyšší je věk a bezmocnost, tím větší nebezpečí hrozí. Situace je o to smutnější, že pachatelé leckdy otřesných činů bývají v 88 procentech případů z nejužšího rodinného kruhu, tedy vlastní děti, snacha či zeť, nezřídka i vnoučata.

Senioři

Struktura obyvatelstva podle věku se nejčastěji vyjadřuje pomocí tzv. stromu života, a to rozdělením obyvatelstva do určitých věkových skupin podle pohlaví (viz graf zachycující stav v roce 2009).

graf „Strom života MČ Praha 12“ (stav k 31.12.2009)

V porovnání s republikovou nebo celopražskou regulací lze vyvodit následující odlišnosti vývoje populace v městské části Praha 12 :

Subscribe to RSS - senioři