Život 90

Adresa: Karolíny Světlé 18, 110 00 Praha 1
Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kosařová
Telefon: 222 333 565
Linka důvěry – Senior telefon: 800 157 157
E-mail: jana.kosarova@zivot90.cz
Web: www.zivot90.cz


Cílová skupina: Senioři a pečující

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Tísňová péče
 • Odlehčovací pobytové a rehabilitační centrum
 • Pečovatelská služba
 • Poradenství
 • Akademie seniorů

Poslání služby:

Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti tím, že přispějeme svou humanitární činností k řešení specifických problémů seniorů, umožnili jim aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné, abychom provázeli seniory podzimem života tak, aby i jejich stáří plynulo důstojně.

Formy služby: ambulantní, terénní i pobytové

Místo poskytování služby: Karolíny Světlé 18, Praha 1, 110 00

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí – Pátek:  8:30 – 16.00

Cíle služby:

 • pomoc seniorům jejich blízkým v nesnázích
 • zvýšení pocitu bezpečí a sebejistoty
 • aktivizace a vzdělávání
 • odstraňování sociální izolace
 • trvalé udržování důstojného stárnutí

 

Úkony poskytované služby:

Negativní vymezení služby:

 • dle  individuálních specifik u dané služby
Poskytovatel: 
Život 90
Cílová skupina: