Svaz neslyšících a nedoslýchavých, základní organizace Praha - Modřany

Adresa: Darwinova 24, 143 00 Praha 12
Kontaktní osoba:  Miloš Lang
Telefon: 732 438 635
E-mail: lang.milos@gmail.com
Web: www.snn.cz


Cílová skupina: Osoby se sluchovým postižením (včetně seniorů)

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Specifické poradenství

Poslání služby: Poskytovat informace zejména o kompenzačních pomůckách.

Formy služby: ambulantní, pobytová

Místo poskytování služby:

Karlínské nám. 12, Praha 8

Darwinova 24, Praha 12

Úřední hodiny pro veřejnost:  

Pátek: 10.00 – 12.00 (Karlín)

1.úterý v měsíci (Darwinova 24)

Cíle služby

  • aktivizace cílové skupiny
  • snižování sociálního vyloučení osob se sluchovým postižením

Úkony poskytované služby

  • poradenská služba zdarma (ambulantní, telefonicky, e-mailem)
  • pobyty s kurzem odezírání

Negativní vymezení služby:

  • děti a mládež
  • není používán znakový jazyk

 

 

Poskytovatel: 
Svaz neslyšících a nedoslýchavých, základní organizace Praha - Modřany