Středisko výchovné péče

Adresa: Rakovského 3138, Praha 12, 143 00
Kontaktní osoba: PaedDr. Jolana Marková
Telefon: 241 77 21 27
E-mail: spdm.modrany@seznam.cz


Cílová skupina:

Klienti od 3 do 18 let (resp. do ukončení vzdělávání), kteří jsou ohrožení projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji.

Celý rodinný systém dětí a mladistvých, který je z vnitřních, či vnějších zdrojů ohrožen.

Poslání služby: Zachytit již první signály potíží v procesu psychického vývoje dítěte a nabídnout celé rodině radu, či systematickou službu. Snaží se podporovat stabilitu celého rodinného systému, harmonizovat a podporovat rodinné vazby a užitečné vazby dětí v širším sociálním poli, snaží se obnovit vlastní kompetence a zdroje vlastní rodiny.

Formy služby:

 • rodinná terapie a poradenství , individuální terapie a poradenství
 • vrstevnické skupiny zátěžové výjezdy pro vrstevnické skupiny klientů
 • psychologická a speciálně pedagogická diagnostika

Místo poskytování služby:

Středisko výchovné péče,  Rakovského 3138, 143 00 Praha 12

Úřední hodiny pro veřejnost: Pondělí – Pátek:  8.00–18.00

Cíle služby:

Cílem práce ve středisku je podpora klienta:

 • orientovat se v aktuální krizové situaci a pomoci nalézt její optimální řešení, podpořit jeho vlastní schopnosti v řešení náročných problémů
  a schopnosti využívat přirozené sociální prostředí
 • podpořit jej v odpovědnosti za jeho vlastní volby a její důsledky
 • podpořit jeho duševní zdraví, psychickou stabilitu a jeho osobnostní rozvoj, preventivně působit proti vzniku psychosociálních problému
  a rizikového chování

Úkony poskytování služby:

 • diagnostické, preventivně výchovné, poradenské, terapeutické
 • konzultace trvá cca. 60 minut, termín konzultace domlouvají klient a terapeut s předstihem alespoň jednoho týdne. Služba je poskytována bezplatně. K návštěvě není potřeba žádné doporučení

Negativní vymezení služby:

 • klienti ve stavu akutní intoxikace návykovými látkami
 • klienti agresivním
 • klienti s alkoholovou či jinou drogovou závislostí
 • klienti s akutním psychotickým onemocněním
Poskytovatel: 
Středisko výchovné péče