SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY ASSOCIATION, o. s.

Adresa: Liškova 3, 142 00 Praha 4
Kontaktní osoba: Bc. Petra Stehlíková, DiS.
Telefon: 241 722 136
E-mail: info@spolecnost-e.cz
Web: www.spolecnost-e.cz


Cílová skupina:

Děti s epilepsií, dospělí s epilepsií a jejich blízcí (rodiče, partneři, atd.)

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Odborné sociální poradenství
  • Sociálně aktivizační služby pro seniory  a osoby se zdravotním postižením
  • Další služby – tuzemský pobyt, letní dětský integrovaný tábor, časopis Aura, dílna Aranžérie

Poslání služby:

Zlepšení postavení lidí s epilepsií ve společnosti.

Formy služby: ambulantní

Místo poskytování služby: Praha 4

Úřední hodiny pro veřejnost:

Denně, celoročně (vyjma sobot, nedělí a svátků) osobní setkání vždy po předem sjednané schůzce e-mailem či telefonicky

Cíle služby:

  • podpora lidí s epilepsií a jejich blízkých
  • destigmatizace této nemoci, odstranění obav z ní, zlepšení přístupu okolí
    a rozšíření povědomí o poskytování první pomoci při epileptických záchvatech.

Úkony poskytované služby:

  • telefonicky, emailem, osobně
  • registrované sociální služby jsou bezplatné

Negativní vymezení služby:

osoby, které nespadají do cílové skupiny

Poskytovatel: 
SPOLEČNOST „E“ / CZECH EPILEPSY ASSOCIATION, o. s.