Green Doors, z. ú.

Adresa: Pujmanové 1219/8, Praha 4, 140 00
Kontaktní osoba: Jarmila Kubáňková
Telefon: 773 913 051
E-mail: zaclenovani.prijem@greendoors.cz
Webwww.greendoors.cz


Cílová skupina:

Osoby s duševním onemocněním.

Druh poskytované služby dle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách:

 • Odborné sociální poradenství
 • Sociální rehabilitace

Poslání služby:

Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se zabývá pracovní a sociální rehabilitací lidí s duševním onemocněním, které podporuje v úsilí překonat krizi způsobenou nemocí a zařadit se co nejrychleji do běžného života. Rolí Green Doors v tomto systému je poskytovat klientům všestrannou a komplexní podporu v oblasti přípravy na zaměstnání.

Snažíme se co nejvíce propojovat sociální služby s životem v komunitě. Vycházíme z myšlenky, že obeznámenost veřejnosti s problematickou duševního zdraví usnadňuje klientům jejich zařazení do běžného zaměstnání.

Formy služby: ambulantní i terénní

Místo poskytování služby: Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00

Úřední hodiny pro veřejnost:

Pondělí:                                15:00 – 17:00

Cíle služby:

 • Usnadnit cestu na trh práce lidem s duševním onemocněním.
 • Poskytovat klientům a široké veřejnosti potřebné informace z oblasti sociálních služeb a sociálního zabezpečení.

Úkony poskytované služby:

 • Poskytování informací z oblastí pracovního práva, zaměstnanosti a sociálního zabezpečení. Dále informace o aktuální nabídce sociálních služeb, o nemoci a problematice duševního zdraví.
 • Mapování duševních a osobnostních předpokladů pro práci (např. v oblastech motivace, zvládání stresu, koncentrace pozornosti).
 • Zlepšování dovedností klienta potřebných k získání a udržení si vhodného zaměstnání (pracovní dovednosti, sociální dovednosti, dovednosti přímo či nepřímo související s prací).
 • Zprostředkování pracovní zkušenost s optimální podporou konzultanta.
 • Podpora při vytváření životopisu, při vyhledávání a oslovování potenciálních zaměstnavatelů.

Negativní vymezení služby:

 • plná kapacita
 • osoby mimo cílovou skupinu

Typ služby: 

Odborné sociální poradenství

Sociální rehabilitace

Poskytovatel: 

Green Doors, z.ú.

Cílová skupina: 

Osoby s duševním onemocněním

Poskytovatel: 
Green Doors, z. ú.