Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov

Sanatorium Ondřejov se člení na  oddělení pro léčbu psychotických a neurotických poruch, oddělení pro léčbu závislostí a krizové oddělení. Tým pracovníků sanatoria, který tvoří psychiatři, psychologové, psychoterapeuti, zdravotní sestry, sociální a rehabilitační pracovnice, se věnuje léčbě psychotických onemocnění (především schizofrenie), neuróz a závislostí.

Oddělení pro léčbu psychotických a neurotických poruch

Klánova 62, 140 00 Praha 4 - Hodkovičky 
www.ondrejov.cz
recepce@ondrejov.cz
sesterna@ondrejov.cz

Recepce:
pevná l.: 221 633 612
mobil: 775 707 289

Sesterna:
pevná l.: 221 633 635
mobil: 775 707 002

Oddělení nabízí tyto sociální služby: sociální intervence, tréninkový byt, týden v přírodě, terapeutická komunita Mýto, klub otevřených srdcí, arteterapeutický ateliér, divadelní dílna Ondřejov.

 

Oddělení pro léčbu závislostí

Klánova 62, Praha 4 - Hodkovičky 140 00
dpszavislosti@ondrejov.cz
pevná l.: 221 633 620
mobil: 775 707 004

Poskytuje služby: denní stacionář,  doléčovací program, individuální psychoterapie, krizová intervence, rodinná terapie

Krizové oddělení
Medkova 2
142 00 Praha 4
dpsmedkova@ondrejov.cz
pevná l.: 261 227 944
mobil: 777 612 279

Poskytuje služby: internzivní psychoterapie, zprostředkování léčby,  psychiatrická sestra.